Zoekt u het beste talent op de markt… of in de markt?

budgetcutsMet de economie in zwaar weer worden overal de kosten onder de loupe genomen. Terecht vanzelfsprekend… Een logische evolutie is dus ook dat ook de kosten voor recruitment onder druk staan. De headhunters die zich specialiseerden in retained direct search krijgen om die reden vaak te horen dat er geen budget meer is voor hen omdat de open vacatures ingevuld moeten worden door de interne recruiters, middels de klassieke media als eigen website, de gekende jobsites en de heilige graal LinkedIn. Bekend verhaal niet?

Toch blijven er diverse redenen bestaan om toch te kiezen voor de investering in een échte headhunter. De meest essentiële is niet altijd even eenvoudig uit te leggen en bestaat uit twee componenten :

  1. Zoekt u het beste talent op de markt of in de markt?
  2. Wat is de verborgen kost van het niet kiezen voor het beste talent in de markt?

De meest succesvolle bedrijven zullen voor cruciale functies – niet alleen op directieniveau dus – systematisch kiezen voor de externe specialist in direct search, de headhunter!

Zoekt u het beste talent op de markt of in de markt?

good-better-best

Als u een vacature heeft in te vullen waarvoor u niet de juiste man of vrouw reed in huis heeft gaat u noodgedwongen op zoek naar versterking van buiten uit. De gemakkelijkste weg is dan het bekend maken van uw vacature bij die mensen die op zoek zijn naar (nieuw) werk. Vroeger was dat altijd een advertentie in een of andere krant of in de desbetreffende vakpers, tegenwoordig kan je online ook op tal van manieren je vacature bekend maken, gericht op specifieke doelgroepen of naar de massa. Met de klassieke media had je als groot nadeel dat je enkel onder ogen kwam van een klein deel van de potentiële kandidaten, namelijk de actief werk zoekende kandidaat. Met de nieuwe online mogelijkheden, denk aan LinkedIn, heb je al wat meer opties om ook de passief zoekende kandidaat onder ogen te komen.
In het beste geval kom je uiteindelijk uit bij het beste talent dat op de markt was… Meestal echter is dat niet het beste talent in de markt!
Het beste talent in de markt is gewoon aan het werk. Doet graag waar hij of zij goed in is en heeft weinig tot geen oog voor andere uitdagingen. Misschien weet u perfect wie u wil, dan kan u hem/haar gewoon direct benaderen. De realiteit is echter dat dit vaak niet zo voor de hand ligt, zelfs als u weet wat/wie u wil.
De headhunter is meestal de enige weg om het beste talent in de markt te identificeren en te benaderen. Meestal is de ideale kandidaat niet op de markt om voor de hand liggende redenen. Uw headhunter identificeert de markt voor u, contacteert de beste mensen in het vak en zal hen uw propositie niet alleen onder ogen brengen maar ook trachten te verkopen. Ik zal u niets nieuws vertellen dat wat goed is vaak ook iets meer inspanningen kost… maar uiteindelijk de moeite loont. Aan u om te bepalen of u tevreden bent met een goede kandidaat of dat u de lat nog iets hoger legt…

Wat is de verborgen kost van het niet kiezen voor het beste talent in de markt?

Bij veel functies heeft u gewoon iemand nodig die zijn/haar werk goed doet, correct, op tijd en als het ook nog even kan efficiënt. Ook zij hebben hun rol binnen de organisatie maar hun functioneren, een goede of slechte dag/week/maand – zolang ze hun werk maar doen – heeft niet direct impact op de winst of verlies factor.

Anderen, zowel op directie als operationeel niveau, hebben wel een directe impact op uw resultaat. Hun functioneren ziet u (direct) terug in de cijfers, uw marketeers en verkopers, maar ook functies die instaan voor  financiën of R&D of productie… Bij deze cruciale functies loont het de moeite u af te vragen of u kan volstaan met het aanwerven van het beste talent “op” de markt of dat u zich de moeite moet getroosten op zoek te gaan naar het beste talent “in” de markt! U kan besparen op de korte termijn kost van uw aanwerving door te kiezen voor het talent op de markt of u kan ervoor kiezen te investeren in de zoektocht naar het beste talent in de markt die u op middellange en lange termijn meer zal opbrengen.

Voor iedere functie weegt u baten en kosten tegen elkaar af en dan is het aan u om te kiezen of de korte termijn kost op dit moment zwaarder door weegt of dat u toch de voorkeur zult geven aan iemand die een grotere bijdrage kan leveren aan uw resultaat. Heeft u de moeite genomen uit te rekenen wat het terugverdien effect zal zijn van de investering in de keuze voor het beste talent in de markt? Dan heeft u ook een beeld wat het u uiteindelijk zal kosten indien u kiest voor de korte termijn besparing…

pennywiseKortom, vanzelfsprekend is het in deze tijden – maar eigenlijk altijd – een must om uw uitgaven streng te beoordelen. Maar het selectieproces van uw belangrijkste “resources” – uw “human resources” – verdient op zijn minst een weloverwogen keuze waarbij alle kosten en baten op korte, middellange en lange termijn meegenomen worden…

Bent u zoek naar iemand die impact zal hebben op uw resultaat, denk dan ook even aan deze bekende oude wijsheid zoals de Engelsen het mooi kunnen formuleren : “Don’t be penny wise and pound foolish!”